Aandacht voor kwaliteit buitengebied

De aanwezigheid van een fraai buitengebied verhoogt de leef kwaliteit van onze dorpen. Het maakt Berkelland ook aantrekkelijk voor toerisme. Het buitengebied is belangrijk voor iedereen, en de ontwikkeling vereist een redelijke afweging van belangen.

Onder verschillende opvolgende colleges heeft Berkelland zich in ontwikkeld tot (na Ede) de gemeente met de meeste varkensstallen in Nederland. En het gaat door: verdere megastal-ontwikkelingen staan op stapel.

Deze voortdurende expansie is geen toeval, maar beleid. Onze gemeente stelt (landelijk) de laagste eisen aan stank en uitstoot. En coalitiepartijen VVD en CDA houden in Berkelland krampachtig vast aan volstrekt verouderde wettelijke normen, die inmiddels 50% boven de landelijk praktijk liggen.  Zelfs het ontwerpbestemmingsplan gaat uit van gedateerde uitstoot-normen.

Burgerplatform Berkelland wil:

  • Een buitengebied dat ook aantrekkelijk is en blijft voor bewoners en bezoekers.
  • Een rem op de ontwikkeling van megastallen.
  • Een geurnorm van 5-8 Odour, die in is lijn met hedendaagse kennis ten aanzien van geuroverlast.