Burgerplatform Berkelland

Burgerplatform Berkelland is opgericht om bezorgde burgers een stem te geven in de plaatselijke politiek, waar wel óver hen gesproken wordt, maar niet mét hen.

Draagvlak windmolens en zonneparken

Berkelland heeft de deuren wagenwijd opengezet voor windmolens en zonneparken. Deze projecten hebben een grote invloed op de leefbaarheid van onze dorpen. Burgerplatform Berkelland eist dat de belangen van de burgers meegewogen worden in de besluitvorming rondom energieparken.

Herijking van het woningbeleid

De afgelopen 10 jaar is Berkelland gebukt gegaan onder het juk van het krimpbeleid dat werd opgelegd door B&W en gemeenteraad. Hierdoor is een volledige periode van hoogconjunctuur aan de Berkellandse woningmarkt voorbijgegaan.

Aandacht voor kwaliteit buitengebied

De aanwezigheid van een fraai buitengebied verhoogt de leef kwaliteit van onze dorpen. Het maakt Berkelland ook aantrekkelijk voor toerisme. Het buitengebied is belangrijk voor iedereen, en de ontwikkeling vereist een redelijke afweging van belangen.

Laatste berichten

  • VVD en GB: theoretische explosies of voorspelbare implosie?
    De Tubantia. Maandag 19 oktober 2020. Berkellandse politici zoeken wederom het nieuws. Dit keer maken onze vertegenwoordigers zich druk over mogelijke risico’s voor onze veiligheid. Zo vragen VVD-raadslid Marcelino en GB’er Kion zich af “wat de risico’s zijn van een stofexplosie bij Friesland Campina. Want dat is een verantwoordelijkheid van de Raad.” Zouden deze heren […]
  • Zonnepark Kronos in Noordijk: het failliet van het RODE-beleid
    Wie wil begrijpen hoe failliet het RODE-beleid van de gemeente Berkelland is, hoeft niet verder te kijken wat er gebeurt met het zonnepark aan de Ruilverkavelingsweg in Noordijk. Het Duitse Kronos heeft hier, voor de deur van een tiental omwonenden, een zonnepark van 15 hectare gepland. Vanaf dag 1 hebben de omwonenden (collectief) duidelijk gemaakt […]
  • Windmolens: steun van Gemeentebelangen en GroenLinks
    VVD-raadslid Kevin Hauser komt de eer toe dat hij de discussie over de Berkellandse windmolens heeft aangezwengeld. Na veldonderzoek komt hij tot de conclusie dat we die niet moeten willen en dat het tijd wordt dat ook andere raadsleden zich hierover uitspreken. Welnu, inmiddels hebben ook Gemeentebelangen en GroenLinks zich uitgesproken. Gemeentebelangen blijkt vooralsnog toondoof […]

Burgerplatform Berkelland

In de aankomende jaren worden het gemeentehuis van Berkelland belangrijke besluiten genomen, die stuk voor stuk grote invloed hebben op de toekomstige leefbaarheid van onze dorpen.

Echter, op enkele belangrijke dossiers lijken gemeenteraad en het college van B&W te zijn losgezongen van haar kiezers. Een snelgroeiende groep bewoners voelt zich inmiddels niet langer gehoord door de politieke partijen en het bestuur.

Burgerplatform Berkelland is opgericht om deze bezorgde burgers een stem te geven in de plaatselijke politiek, waar wel óver hen gesproken wordt, maar niet mét hen.

Burgerplatform Berkelland is (nog) geen politieke partij. Dat besluit hoeft pas genomen te worden in 2022, voor de volgende gemeenteraadsverkiezingen. Maar tot die tijd zullen wij de ons gemeentebestuur en de lokale gemeenteraadspartijen de maat nemen in 3 concrete dossiers die de leefbaarheid van onze dorpen rechtstreeks raken.