Herijking van het woningbeleid

De afgelopen 10 jaar is Berkelland gebukt gegaan onder het juk van het krimpbeleid dat werd opgelegd door B&W en gemeenteraad. Hierdoor is een volledige periode van hoogconjunctuur aan de Berkellandse woningmarkt voorbijgegaan.

Tot op de dag van vandaag worden kleinschalige, lokaal gefinancierde nieuwbouwprojecten geblokkeerd wegens gebrek aan ‘wooncontingenten’ of achterhaalde bestemmingsvoorschriften.

De gevolgen zijn ingrijpend: de woningmarkt is verstikt. De woningvoorraad is opgedroogd, het bestand verder verouderd en voor goede en aantrekkelijke nieuwbouw moet uitgeweken worden naar omliggende gemeenten.

Tegelijkertijd sluiten steeds meer winkels hun deuren in de dorpscentra. Hierdoor loopt de leegstand verder op en dreigt verloedering en aantasting van de leefbaarheid.

De bewoners van Berkelland zijn klaar met het krimpbeleid. Wij willen in leefbare dorpen wonen en blíjven wonen. 

Burgerplatform Berkelland wil dat:

  • Berkelland afstand doet van het stigma van ‘krimpgemeente’ en onze dorpen weer aantrekkelijk maakt.
  • Het woningbeleid wordt geliberaliseerd, met volop ruimte geeft voor kleinschalige particuliere bouwinitiatieven.
  • De leefbaarheid van onze dorpskernen wordt veiliggesteld door een transformatievisie op te stellen voor elke dorpskern.