Draagvlak voor Windmolens en Zonneparken

Berkelland heeft de deuren wagenwijd opengezet voor windmolens en zonneparken. Deze projecten hebben een grote invloed op de leefbaarheid van onze dorpen. Burgerplatform Berkelland eist dat de belangen van de burgers meegewogen worden in de besluitvorming rondom energieparken.

Het RODE-beleid, dat is aangenomen door onze gemeenteraad, spreekt over draagvlak en participatie. Deze begrippen blijken in de praktijk een wassen neus. Projectontwikkelaars van zonneparken en windmolens kunnen ongehinderd hun gang gaan. Nu al stempelt B&W energieprojecten af die mét intimidatie en zónder enig overleg tot stand zijn gekomen.

Dit moet stoppen.

Het vertrouwen in onze vertegenwoordigers staat op het spel. Geen enkele politieke partij heeft ons, de burgers van Berkelland, voorgehouden dat wij buitenspel zouden worden gezet bij de uitvoering van het duurzaamheidsbeleid. Geen enkele politieke partij heeft ons gewaarschuwd dat de begrippen ‘draagvlak’ en ‘participatie’ uitsluitend voor de Bühne bedoeld waren. En geen enkele politieke partij heeft ons geïnformeerd dat prominente partijleden zich zouden verbinden aan (en zich laten betalen door) projectontwikkelaars van controversiële windmolenprojecten. Dit wekt minimaal de schijn van belangenverstrengeling. Het ondergraaft het vertrouwen van burgers in hun vertegenwoordigers.

Dit moet stoppen.

Burgerplatform Berkelland wil:

  • Dat de gemeente Berkelland bij de realisatie van haar duurzaamheidsdoelstellingen de beginselen van behoorlijk bestuur nakomt, en dus een belangenafweging maakt waarin ook de belangen van de burgers worden opgenomen.
  • Herijking van het RODE beleid, met eisen voor draagvlak onder omwonenden en bewoners, en waar nodig onderzoek naar gevaren.
  • Per direct, tot aan herijking van RODE-beleid, uitstel en opschorting van alle vergunningverleningsaanvragen voor wind- en zonne-energieprojecten.
  • Een volledig en transparant overzicht van alle verbindingen tussen raadsleden en energiebedrijven of -coöperaties.