Categorieën
Burgerplatform Leefomgeving

Transparantie in Berkeland (1): de dubbele pet van de ODA

Wie in Berkelland een vergunning aanvraagt, krijgt te maken met de Omgevingsdienst Achterhoek. Niet alleen beoordelen zij de aanvraag, ze houden ook toezicht en zorgen voor de handhaving. Zij zijn tegelijkertijd de “vraagbaak en het centraal rekenbureau” van de gemeente, de wethouders en de gemeenteraad. Bij elke beslissing is het oordeel van de ODA maatgevend.

De ODA wordt dus geacht neutraal te zijn. Maar elke burger die met de ODA te maken heeft gekregen zet hier grote vraagtekens bij. Neem de omwonenden van de Megastal aan de Walemaatweg. In overleg met de gemeente zochten zij naar een oplossing die minder stank zou opleveren. Locis, het adviesbureau van de varkensboer, had daarbij een techniek voorgesteld die de omwonenden als onvoldoende voorkwam.

Tot ieders verbazing omarmde de ODA-medewerkster de aanpak en stankberekeningen zoals die door adviseur Locis waren aangeleverd. En omdat de ODA “neutraal” is, schaarde ook de wethouder zich achter deze versie van het verhaal.

Hoe het afliep? De omwonenden hebben een onafhankelijk adviseur ingehuurd die in een oogopslag zag dat de ODA nooit akkoord had mogen gaan met de ingediende berekening. En de ODA-medewerkster in kwestie? Die werkt inmiddels…bij adviseur Locis. U mag ervan denken wat u vindt. Maar u mag van onze gemeente de onafhankelijkheid van de haar ambtenaren nooit ter discussie stellen.