Categorieën
Energietransitie

RODE-beleid: óver ons zónder ons

De besluitvorming rondom zonneparken en windmolens wordt vaak afgedaan als onvermijdelijk, als uitvoering van regels die van buitenaf zijn opgelegd, en waaraan niets te doen is. Dit is een feitelijk onjuiste weergave van zaken. Gemeenten hebben wel degelijk alle mogelijkheden om de spelregels voor het duurzaamheidsbeleid te bepalen

Zo hebben de gemeentes Winterswijk en Bronkhorst besloten om geen ontsierende windmolens in hun gemeente te plaatsen. Andere gemeente besluiten dat zonneparken niet langer op agrarische grond mogen of pas als alle daken zijn volgebouwd. Kortom: de uitvoering van het beleid is een keuze, die gemaakt wordt door de gemeenteraad.

In Berkelland is het duurzaamheidbeleid vastgelegd in de “Beleidsnotitie RODE” (Ruimtelijke Ordening en Duurzame Energieopwekking in Berkelland). RODE-beleid is in 2018 goedgekeurd door onze gemeenteraad. Dus: dit is de keuze van Berkelland.

Het Berkellandse RODE-beleid bepaalt in belangrijke mate de toekomstige leefbaarheid van onze gemeente. De totstandkoming is echter aan de burgers voorbijgegaan. En ook de bij uitvoering staan de bewoners in de kou. De feiten op een rij:

  • Het RODE-beleid was nooit een verkiezingsthema, maar is tot stand gekomen na kleinschalig ‘democratisch’ overleg op het gemeentehuis. Op geen enkele manier zijn de implicaties van dit beleid transparant en breed gecommuniceerd met de bewoners.
  • Bij de Gemeenteraadsverkiezingen in 2018 werd door geen enkele partij een woord gerept over grootschalige windmolens een zonneparken, waarmee wij vanaf 2019 geconfronteerd zouden worden.
  • In het RODE-beleid hebben partijen nagelaten om de begrippen ‘draagvlak’ en ‘participatie’ te definiëren. Überhaupt biedt het RODE-beleid geen enkele waarborg voor de burger.
  • Het RODE-beleid geeft in de praktijk volledig vrij spel aan de energie-ontwikkelaars. Zonder enige drempel kunnen zij hun projecten praktisch overal in onze gemeente plannen.
  • De Gemeenteraad kijkt weg en ontloopt haar verantwoordelijkheid doordat ze het college van B&W gemandateerd hebben om, zonder vooraf geïnformeerd te hoeven worden, Verklaringen van geen Bezwaar af te geven.

Kortom: het RODE-beleid is het beleid van een gemeente (gemeenteraad en gemeentebestuur) die het belang van zijn eigen inwoners volstrekt negeert, geen keuzes durft te maken en zich overgeeft aan de energie-industrie.

Burgerplatform Berkelland is niet a priori tegen windmolens of zonneparken, maar wij vinden dat onze gemeente een zorgplicht heeft richting haar bewoners. Onze gemeente heeft te zorgen voor een afgewogen beleid, waarin ook de redelijke belangen van de bewoners worden meegewogen. Andere gemeenten laten zien hoe het kan. Berkelland laat zien hoe het niet moet. Burgerplatform Berkelland zal zijn best doen om de stem van de bewoners te laten horen.