Categorieën
Leefomgeving

Na Dieselgate nu Megastallengate

Dieselgate: Volkswagen kwam wereldwijd in opspraak toen in 2015 werd ontdekt dat hun dieselmotoren met behulp van software zodanig waren afgesteld dat de uitstoot bij een test minder was dan tijdens normaal gebruik. Handig gedaan van de Duitsers, maar ze werden betrapt en hebben inmiddels vele miljarden aan boetes moeten betalen.

Megastallengate: nieuwe megastallen moeten voorzien zijn van stankfilters. Bij de beoordeling van de aanvragen gaat de overheid uit van de technische specificaties van de fabrikant. En net als bij Volkswagen blijken die, gek genoeg, niet te kloppen. De Commissie Biesheuvel, in 2018 ingesteld door onze regering, heeft onlangs wetenschappelijk aangetoond wat omwonenden met hun neus allang hadden geconstateerd: de stankfilters op veestallen presteren 50-80% minder dan door de producenten is beloofd.

Ook betrapt dus. En wat gaat Berkelland hieraan doen? Helemaal niets. Ook de geplande nieuwe megastal aan de Walemaatweg in Geesteren komt er zonder probleem mee weg. Bij de beoordeling van de aanvraag concludeert de Gemeente zelf dat leefkwaliteit van de omwonenden afneemt naar  “matig tot slecht”. Maar ondanks de vastgestelde uitstootfraude blijft de stank nog net binnen de (verouderde) toegestane maximale waarden. Alles OK dus. Niets aan doen. Het CDA-VVD-college wendt zich af, en geeft de bewoners het opnieuw het nakijken.